Over Kattuk.nl

Over Kattuk.nl

Over Kattuk.nl

Kattuk.nl is een door de Stichting Kattuk.nl uitgegeven informatieve en journalistieke jongerenproductie. Het is dé website van, voor en door Katwijkse jongeren vanaf 12 tot ongeveer 24 jaar. Kattuk.nl is een initiatief van verschillende (welzijns-)organisaties en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Katwijk. Kattuk.nl wordt ondersteund door de Stichting Welzijnskwartier.

De technische realisatie van Kattuk.nl wordt verzorgd door Dirkontwerpt.nl uit Katwijk. Hij verzorgt de techniek en de vormgeving van Kattuk.nl.

Online sinds april 2003
Na een ontwikkelfase van ruim een jaar is de website van Kattuk.nl online sinds april 2003. De vormgeving van de website is in de tussenliggende periode meerdere malen gewijzigd om aan de eisen van de tijd te blijven voldoen. In september 2014 is de website volledig vernieuwd naar een 3.0 versie met allerlei nieuwe functionaliteiten. Meer informatie over de vernieuwde website, wat er te vinden is en hoe alles werkt is HIER te vinden.

Doel
Het doel van Kattuk.nl is tweeledig. Aan de ene kant wordt de jongereninformatie in Katwijk geoptimaliseerd door het verzamelen en uitwisselen van informatie via een website. Aan de andere kant kunnen jongeren door middel van de website actief betrokken worden bij zaken die hen aangaan, het bevordert de jeugdparticipatie.

Het voorgaande resulteert in de volgende doelstellingen:

Primaire doelstellingen
-Berichtgeving aan jongeren bundelen waardoor jongereninformatie overzichtelijker, sneller, doeltreffender en meer op maat geleverd kan worden.
-Informatie voor jongeren meer toegankelijk en laagdrempelig maken door beschikbaarstelling via een website op het internet.
-Het bevorderen van de jeugdparticipatie door jongeren actief te betrekken bij de website.

Secundaire doelstellingen
-Het creëren van een platform waar instellingen die jongeren willen informeren terecht kunnen voor een adequate informatieverstrekking.
-Intensiveren van contact tussen jongeren onderling, tussen jongeren en de instellingen en tussen de instellingen onderling.
-Het stimuleren van de informele communicatie

Kattuk.nl biedt:
Naast ontspanning biedt Kattuk.nl informatie over sport, studie, wonen, werken en geld. Ook heeft Kattuk.nl een rubriek “Jongeren Info” met de daarin (actuele) informatie over zaken als sex, drugs, alcohol, gezondheid, rechten en plichten, problemen en verwijzingen naar bijbehorende hulpverlenende instanties.

De website is opgebouwd vanuit de “community gedachte” (het creëren van een platform waarop jongeren met regelmaat kunnen terugkeren voor informatie die op hen betrekking heeft en voor onderlinge communicatie).

Bezoekers
Kattuk.nl heeft gemiddeld ruim 680 unieke bezoekers (IP’s) per dag en genereert meer dan 20 miljoen hits per jaar. (cijfers 2017)

Kattuk.nl is ook actief op diverse Social Media. Zo wordt de Twitteraccount, @KattukNL gevolgd door zo’n 3000 Katwijkse jongeren.

Inhoud Kattuk.nl door:
Zo’n 20 redacteuren (Katwijkse jongeren vanaf 13 jaar) verzorgen de inhoud van Kattuk.nl. De redactie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de inhoud op Kattuk.nl; de redactie beoordeelt de kwaliteit van die inhoud en blijft op zoek naar nieuwe informatie. Daarnaast draagt de redactie verantwoordelijkheid over het bedenken van verbeteringen en het doen van aanbevelingen hierover. De redactieruimte van Kattuk.nl is gehuisvest in jongerencentrum De Schuit, ingang Voorstraat 59, te Katwijk

Redacteur worden?
Kattuk.nl is continu op zoek naar enthousiaste jongeren van 13-24 jaar (m/v) ter versterking van het redactieteam. Elke dinsdag- woensdag en donderdagavond komt de redactie bij elkaar om aan de website te werken.
Klik HIER voor meer info.

Kattuk.nl als stageplek?
Wil jij met je stage veel in contact komen met jongeren? Houd jij van het uitzoeken van informatie of daar naar op zoek gaan? Wil je helpen met het organiseren van activiteiten en evenementen?
Dan is stagelopen bij kattuk.nl wel iets voor jou!

Er is plaats voor zowel MBO- als HBO-studenten en ook je maatschappelijke stage kun je bij Kattuk.nl lopen.

Voor meer info over maatschappelijke stage, klik HIER
Voor meer info over de overige stages, klik HIER


Heb je interesse om redacteur te worden of om stage te komen lopen? Of weet je iemand?
Laat het ons weten via info@kattuk.nl!

Activiteiten
Naast het gangbare redactiewerk zijn vrijwilligers van Kattuk.nl ook betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten en evenementen. Zo’n 40 jongeren zijn via Kattuk.nl betrokken bij de organisatie van diverse evenementen, zoals De Kattukse Nach, SKA Oud en Nieuw en het nieuwe christelijke jongerenfestival Unite.

Samenwerking
Kattuk.nl werkt met ruim 25 Katwijkse (jongeren)organisaties samen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste partners:
-Stichting Welzijnskwartier (o.a. jongerenwerk en culturele activiteiten)
 -Katwijkse jongerencentra (Scum, de Schuit, de Schelp, Stappers, Jongerenwerk Valkenburg, ’t Hok)
-Stichting Katwijkse Activiteiten (oud- en nieuwfeest)
-Platform Kocon (preventie en voorlichting)
-GGD (opzetten Virtueel Centrum Jeugd en Gezin: www.hoezitdat.info)
-Hoezitdat.info: regionale jongereninformatiesite
-Jongeren Preventie Project (www.internethulpverlening.nl)
-Huis van Oranje (de Kattukse Nach)
-Diverse scholen en opleidingen (stages en maatschappelijke stages)

Verder is er regelmatig contact met diverse andere jongerencentra, sozen, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties met betrekking tot het aanleveren van inhoud voor Kattuk.nl. Ook verzorgen diverse jongerencentra, podia en een aantal sportverenigingen zelf hun content op Kattuk.nl.


Ook content aanleveren voor Kattuk.nl?

Mail dan naar info@kattuk.nl!

Contact
Voor vragen, opmerkingen, aanvullende informatie of je aanmelden als redacteur/stagiair kun je contact opnemen met:
Arno van den Berg, hoofdredacteur-coördinator Kattuk.nl, Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk ZH, arno@kattuk.nl

 

Stichting Kattuk.nl
Callaoweg 1
2223 AS  Katwijk
E-mail: info@kattuk.nl

Copyright ­2001-2021 © Stichting Kattuk.nl ★ Over Kattuk.nlDisclaimerContactRSS
Web design en beheer: Made by Dirk