Voor een tolerante samenleving

Collectief persbericht van CDA, D66, Durf, GemeenteBelangen, Hart voor Katwijk, Kies Katwijk, Lijst Smits, PvdA en VVD n.a.v. de Nashvilleverklaring

De Nashville verklaring heeft ook in onze gemeente heel wat stof doen opwaaien. De onderstaande politieke partijen benadrukken dat er binnen onze gemeente ruimte moet zijn voor iedereen om te zijn wie je bent en te leven zoals je wilt, ongeacht geloofsovertuiging of seksuele oriëntatie. Het zetten van een handtekening onder een verklaring die kwetsend overkomt, draagt hier niet aan bij.

Wij willen werken aan een gemeente die verbinding zoekt, overeenkomsten benadrukt en verschillen respecteert. Dat past in onze traditie van tolerantie. Vrijheid van geloof en de vrijheid om te zijn wie je bent horen daar zonder enige twijfel bij. Wij koesteren die vrijheid. Gemeenschapszin en diversiteit geven onze gemeente kleur.

CDA, D66, Durf, GemeenteBelangen, Hart voor Katwijk, Kies Katwijk, Lijst Smits, PvdA, VVD

 

Zeg je zegje

Copyright ­2001-2019 © Stichting Kattuk.nl ★ Over Kattuk.nlDisclaimerContactRSS
Web design en beheer: Made by Dirk