Kattuk.nl zoekt maatschappelijke stagiairs

Kattuk.nl is dé jongerensite voor en door jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Kattuk.nl geeft informatie over alles wat voor jullie belangrijk is, zoals werken, studie en vrije tijd. Daarnaast heeft Kattuk.nl de meest uitgebreide uitagenda van Katwijk! Nu krijg jij de kans om samen met de redactie mee te werken aan Kattuk.nl, Kattuk.nl zoekt namelijk maatschappelijke stagiairs vanaf 15 jaar uit het voortgezet onderwijs om het team te versterken.

Wat doe je nou eigenlijk als je stageloopt bij Kattuk.nl? Als je stageloopt zijn er verschillende activiteiten te doen, zoals het bijhouden van de website, het bedenken van activiteiten, zoals een pizzatest, het houden van interviews met jongeren, het maken van foto’s op evenementen, recensies schrijven over films/games/cd’s, fotoreportages maken, ideeën bedenken voor het forum en nog veel meer!

Je hebt een grote inbreng op de website en jij bepaalt mede wat er op Kattuk.nl terecht komt. Stagelopen bij Kattuk.nl is een heel leerzame en uitdagende ervaring die zeker de moeite waard is! Al meer dan tien jongeren hebben de afgelopen jaren stagelopen bij Kattuk.nl, zij hebben dit met veel plezier gedaan en hebben het ook met succes afgerond.

Zit je niet meer op het voortgezet onderwijs, maar lijkt zo’n stage je wel onwijs leuk? Geen probleem! Want Kattuk.nl is heeft ook ruimte voor stagiairs van het MBO en HBO. En daarnaast is er altijd plek voor vrijwilligers!

Spreekt dit jou aan? Geef je dan snel op door te mailen naar info@kattuk.nl. En natuurlijk kun je hier ook terecht voor meer informatie.

Zeg je zegje

Copyright ­2001-2019 © Stichting Kattuk.nl ★ Over Kattuk.nlDisclaimerContactRSS
Web design en beheer: Made by Dirk